Naši zákazníci si môžu u nás vybrať zo širokej ponuky značiek, ktoré majú vyhlásenia o zhode a sú certifikované.
Dovoz tovaru v mieste firmy a blízkom okolí je bez poplatku.
Je možný dovoz tovaru aj do vzdialenejších miest, po dohode za malý poplatok.
Taktiež je možné u nás odovzdať starý elektrospotrebič podľa zákona o odpadoch č.223/2001.
ELEKTRO  Svetík
tv servis a predaj

     
                                                                                        Elektro Svetík - TV servis a predaj
   Bernolákova 19                                                                                                                                    Tel: +421 456 856 952
   968 01 Nová Baňa                                                                                                                                 Email: svetik.elektro@stonline.sk